Jump to content
 • Recent Posts / Topics

  • 0
   Various web sites
   ioanis - Posted
   ΥΨΗΠΤΕ: Προκήρυξη διαγωνισμού του έργου Ultra Fast Broadband για την ανάπτυξη Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων Νέας Γενιάς   Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης προκηρύσσει ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη Υποδομών Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (Ultra Fast Broadband - UFBB)», ένα από τα μεγαλύτερα τηλεπικοινωνιακά έργα στην Ευρώπη, που σηματοδοτεί την προσήλωση της Πολιτείας στον ψηφιακό μετασχηματισμό της κοινωνίας και την μετατροπή της Ελλάδας από ουραγό σε πρωτοπόρο στην Ευρώπη στη συνδεσιμότητα νέας γενιάς. Πρόκειται για ένα μεγάλο και υψηλής σημασίας έργο, προϋπολογισμού 870 εκατ. ευρώ, το οποίο θα υλοποιηθεί μέσω σχήματος ΣΔΙΤ. Η δημόσια συμμετοχή ανέρχεται σε 300 εκατ. ευρώ (συν ΦΠΑ), με πηγή χρηματοδότησης το ΕΣΠΑ (265 εκατ. ευρώ από το ΕΤΠΑ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ), και 35 εκατ. ευρώ από το ΕΓΤΑΑ, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020). Τα υπόλοιπα 400 εκατ. ευρώ (συν ΦΠΑ) θα προέλθουν από ιδιωτικές επενδύσεις.   Χαρακτηριστικό του μεγέθους και της σπουδαιότητας του έργου Ultra Fast Broadband είναι το γεγονός πως ο προϋπολογισμός του υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισμό των έργων ΣΔΙΤ που έχουν υλοποιηθεί στην Ελλάδα από το 2013 μέχρι σήμερα. Με την υλοποίησή του, η Πολιτεία θα δώσει τη δυνατότητα σε 2,5 εκατ. πολίτες, που δεν περιλαμβάνονται στα σχέδια των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, να αποκτήσουν πρόσβαση σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα νέας γενιάς (ταχύτητες τουλάχιστον 100Mbps, αναβαθμίσιμες σε 1Gbps), υλοποιώντας έτσι τον εμβληματικό στόχο για την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε αποφασιστικά στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των Περιφερειών της χώρας και στην ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών νέας γενιάς με βάση και τους στόχους ευρυζωνικότητας που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2025, στο πλαίσιο της πολιτικής «Connectivity for a European Gigabit Society». Οι σύγχρονες υποδομές που θα αναπτυχθούν θα βελτιώσουν σημαντικά τη θέση της Ελλάδας στους δείκτες ψηφιακής ετοιμότητας και θα παρέχουν το απαιτούμενο υπόβαθρο για τη φιλοξενία των τεχνολογιών του μέλλοντος (δίκτυα 5ης γενιάς, υποδομές έξυπνων πόλεων, διαδίκτυο των πραγμάτων κ.λπ.). Οι εν λόγω υποδομές θα ανήκουν εξ ολοκλήρου στο ελληνικό Δημόσιο, το οποίο θα αποκτήσει και τη διαχείρισή τους μετά τη λήξη της περιόδου παραχώρησης. Το έργο εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικής Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς 2014-2020, που επικαιροποίησε και υλοποιεί η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου ΨΗΠΤΕ. Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς, τόνισε σχετικά: «Με το έργο Ultra Fast Broadband το ίντερνετ υπερυψηλών ταχυτήτων γίνεται πραγματικότητα. Για κάθε νοικοκυριό σε κάθε σημείο της επικράτειας. Πλέον, ξεπερνούμε τις κωλυσιεργίες του παρελθόντος, μειώνουμε το ψηφιακό χάσμα και επιτυγχάνουμε τους στόχους που έχει θέσει η ΕΕ. Η Ελλάδα αναπτύσσει τις νέες τεχνολογίες δίκαια και ισόρροπα, γίνεται επίκεντρο των ευρυζωνικών υποδομών και της συνδεσιμότητας». Ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Βασίλης Μαγκλάρας, σημείωσε: «Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο που θα συμβάλει αποφασιστικά στην προώθηση της ευρυζωνικότητας και θα επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας. Για την υλοποίησή του συνεργαστήκαμε με πολλούς φορείς στην Ελλάδα και την ΕΕ ώστε να καταλήξουμε σε μια μορφή ευρείας αποδοχής, ελκυστική για τους επενδυτές και με πολύ σημαντικά οφέλη και ισχυρό αποτύπωμα για τη χώρα μας. Με το εν λόγω έργο ολοκληρώνεται ένας δύσκολος κύκλος παρεμβάσεων στο πλαίσιο του επικαιροποιημένου Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου, υλοποιώντας παρεμβάσεις για την ανάπτυξη ανοικτών υποδομών, με σύγχρονες προδιαγραφές που θα αποτελέσουν τις βάσεις για την ψηφιακή Ελλάδα». http://www.mindigital.gr/ ------ Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για την Ανάθεση Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα με τίτλο «Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας ULTRA-FAST BROADBAND». Ο ανάδοχος θα σχεδιάσει και κατασκευάσει τη δικτυακή υποδομή, θα εγκαταστήσει και παραμετροποιήσει τον απαραίτητο εξοπλισμό, θα προμηθευτεί τις αναγκαίες υπηρεσίες, θα διαχειριστεί, επιβλέψει και διασφαλίσει την ποιότητα της κατασκευής. Επίσης, θα πρέπει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του έργου να διασφαλίσει την καλή λειτουργία, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη για το σύνολο του εγκατεστημένου δικτύου, εξοπλισμού και συστημάτων (παρ.1.5 της πρόσκλησης). Η εκτιμώμενη συνολική αξία (ΙΙ.1.5) αφορά τη δημόσια χρηματοδότηση της σύμβασης. Το σύνολο της εκτιμώμενης δημόσιας και ιδιωτικής επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των 700,920,135 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ βάσει της απόφασης της ΔΕΣΔΙΤ του άρθρου 3 του ν. 3389/2005, η οποία περιλαμβάνεται στο 40/17.1.2019 πρακτικό συνεδρίασης (ΑΔΑ: Ω6ΩΥ465ΧΙ8-ΘΘ1) και έχει υποβληθεί αίτημα συγχρηματοδότησής του από τα Ταμεία: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. http://mindigital.gr/ Επιμέλεια : ioanis  
  • 0
   Various web sites
   ioanis - Posted
   Χωρίς περιορισμούς το Internet στις εκλογές 13/05/2019 Τρύπα τεραστίων διαστάσεων στην προβολή των υποψηφίων από το αναπτυσσόμενο σε απήχηση Internet. Οι υποψήφιοι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν αναφορικά με την προβολή τους από τα sites και τα ιντερνετικά τηλεοπτικά προγράμματα. Το ΕΣΡ επισημαίνει πως «δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητά του ο έλεγχος του περιεχομένου των ιστοσελίδων, συμπεριλαμβανομένων και των διαφημιστικών πολιτικών μηνυμάτων που προβάλλονται σ’ αυτές». Και ακόμη «των εκπομπών που μεταδίδονται μέσω του διαδικτύου και τυχόν διαφημιστικών πολιτικών μηνυμάτων που προβάλλονται κατά τη διάρκεια μετάδοσής τους και της προβολής υποψηφίων από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης». πηγή τυπολογίες  
  • 0
   Various web sites
   ioanis - Posted
   Νέο site στη Λέσβο 08/02/2019 Ο πρώτος δημοσιογραφικός συνεταιρισμός για το διαδίκτυο είναι πλέον γεγονός στη Μυτιλήνη. Οι δημοσιογράφοι που εργάζονται στο νησί συνασπίστηκαν και έβγαλαν στον αέρα την ηλεκτρονική εφημερίδα stonisi.gr, με στόχο να υπάρξει ανεξάρτητη, ερευνητική δημοσιογραφική ενημέρωση. Στο συνεταιριστικό σχήμα μετέχουν οι Θράσος Αβραάμ, Στρατής Μπαλάσκας, Ανθή Παζιάνου, Νίκος Μανάβης, Θοδωρής Χατζημήτρος, Παναγιώτης Μπαλάσκας και Γιώργος Τάττης. Οι περισσότεροι από τους δημοσιογράφους έχουν μπει στο στόχαστρο ακροδεξιών και έχουν δεχθεί σοβαρές απειλές.   Πηγή  Τυπολογίες  

Welcome to Newsat

Welcome to Newsat, like most online communities you must register to view or post in our community, but don't worry this is a simple free process that requires minimal information for you to signup. Be apart of Newsat by signing in or creating an account.

 • Start new topics and reply to others
 • Subscribe to topics and forums to get email updates
 • Get your own profile page and make new friends

Send personal messages to other members.


 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

ioanis

Χωρίς περιορισμούς το Internet στις εκλογές

Recommended Posts

internet_460_300.thumb.jpg.2963848ee08d979fe2c71bdc9d6001a9.jpg

Χωρίς περιορισμούς το Internet στις εκλογές

13/05/2019

Τρύπα τεραστίων διαστάσεων στην προβολή των υποψηφίων από το αναπτυσσόμενο σε απήχηση Internet. Οι υποψήφιοι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν αναφορικά με την προβολή τους από τα sites και τα ιντερνετικά τηλεοπτικά προγράμματα. Το ΕΣΡ επισημαίνει πως «δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητά του ο έλεγχος του περιεχομένου των ιστοσελίδων, συμπεριλαμβανομένων και των διαφημιστικών πολιτικών μηνυμάτων που προβάλλονται σ’ αυτές». Και ακόμη «των εκπομπών που μεταδίδονται μέσω του διαδικτύου και τυχόν διαφημιστικών πολιτικών μηνυμάτων που προβάλλονται κατά τη διάρκεια μετάδοσής τους και της προβολής υποψηφίων από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

πηγή τυπολογίες

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×