Jump to content
 • Recently Browsing   0 members
   
   

  No registered users viewing this page.

   
Δημητρης67

Ηλιακή παρεμβολή στη δορυφορική λήψη

Recommended Posts

Η Ηλιακή παρεμβολή είναι φαινόμενο που συμβαίνει δύο φορές τον χρόνο, κατά τη διάρκεια της εαρινής και της φθινοπωρινής Ισημερίας.

Το φαινόμενο αυτό στην ουσία δεν θα μας απασχολούσε καθόλου, εάν δεν υπήρχε η δορυφορική λήψη, με άλλα λόγια δεν πρόκειται για κάποιο φαινόμενο, όπως π.χ. η έκλειψη ηλίου, η οποία είναι ορατή, αλλά μία «σύμπτωση», που προκαλεί αρκετή αναστάτωση στους δορυφορικούς οργανισμούς, οι οποίοι παίρνουν τα ανάλογα μέτρα για να μην διακοπεί η εκάστοτε τηλεπικοινωνιακή κίνηση.

 

Για να κατανοηθεί πλήρως το φαινόμενο, θα περιγράψουμε τη γεωμετρία Ήλιου-Γης, καθώς και τη μορφή της τροχιάς της τελευταίας.

Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, που αφορά το εν λόγω φαινόμενο, είναι ότι ο άξονας Βόρειου-Νότιου πόλου της Γης δεν είναι κάθετος στο επίπεδο της τροχιάς της τελευταίας, αλλά παρουσιάζει μία κλίση 23.44 μοιρών, η οποία μάλιστα μειώνεται κατά 47 δεύτερα της μοίρας κάθε ...αιώνα.

Λόγω του ότι στη Γη, βλέπουμε τον Ήλιο σαν να κινείται αυτός, υπάρχει ο όρος «φαινομενική κίνηση του Ήλιου». Εάν εστιάσουμε σε μία πλήρη περιφορά της Γης γύρω από τον Ήλιο, με δεδομένη την κλίση του άξονα Βόρειου-Νότιου πόλου που αναφέραμε παραπάνω, τότε θα συνειδητοποιήσουμε ότι ο Ήλιος δεν βρίσκεται σταθερά στο επίπεδο του Ισημερινού (ευτυχώς για τους γεωστατικούς δορυφόρους), αλλά παρουσιάζει μία απόκλιση που μεταβάλλεται από +23.44 μοίρες μέχρι -23.44 μοίρες, όπου έχουμε το θερινό και χειμερινό ηλιοστάσιο αντίστοιχα.

Κατά τη διάρκεια μίας πλήρους περιφοράς της Γης γύρω από τον Ήλιο, η απόκλιση που αναφέραμε μηδενίζεται δύο φορές (πρόκειται για τις περιόδους που συμβαίνει η ηλιακή παρεμβολή στη δορυφορική λήψη, δηλαδή λίγο πριν τη εαρινή και λίγο μετά τη φθινοπωρινή Ισημερία).

Κοντά στις Ισημερίες, όπου η απόκλιση του Ήλιου από το επίπεδο του Ισημερινού είναι περίπου μηδέν, η εν λόγω απόκλιση μεταβάλλεται κατά 0.4 μοίρες την ημέρα, ενώ η φαινομενική τροχιά του Ήλιου γύρω από τη Γη διαγράφει τόξο 0.25 μοιρών το λεπτό.

Ηλιακή παρεμβολή και ...δορυφορικά «πιάτα»

Όπως αναφέραμε παραπάνω, δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στο φαινόμενο της ηλιακής παρεμβολής, γιατί επηρεάζει τη δορυφορική μας λήψη. Όσον αφορά το βόρειο ημισφαίριο, στο οποίο ανήκει η χώρα μας, λίγο πριν την εαρινή και λίγο μετά τη φθινοπωρινή Ισημερία, ο Ήλιος «περνάει» από την ευθεία κατόπτρου-δορυφόρου, με αποτέλεσμα το κάτοπτρο να σκοπεύει κατευθείαν στον Ήλιο. Το φαινόμενο αυτό δεν είναι στιγμιαίο, αλλά αρχίζει σταδιακά, επιδεινώνεται μέχρι ένα μέγιστο και στη συνέχεια μειώνεται μέχρι να εκμηδενιστεί.

 

Η ευθυγράμμιση του Ήλιου με την ευθεία δορυφόρου-«πιάτου» έχει ως αποτέλεσμα την επιδείνωση της λήψης, έως και την πλήρη διακοπή της, ενώ η ποσότητα της επιδείνωσης εξαρτάται άμεσα από τη διάμετρο του κατόπτρου. Όπως έχουμε αναφέρει κατά καιρούς, ένα από τα τεχνικά χαρακτηριστικά των «πιάτων» είναι το εύρος δέσμης μισής ισχύος, το οποίο αλλιώς ονομάζεται και εύρος δέσμης των 3 dB.

Ένα κάτοπτρο 80 εκατοστών παρουσιάζει ένα εύρος δέσμης της τάξης των 2.2 μοιρών, ενώ ένα κάτοπτρο 3 μέτρων παρουσιάζει εύρος δέσμης μόλις μισής μοίρας.

Το εύρος δέσμης ενός «πιάτου», είναι αντιστρόφως ανάλογο με τη συχνότητα, δηλαδή για μεγαλύτερες συχνότητες το εύρος δέσμης μειώνεται και αντίστοιχα αυξάνεται το λεγόμενο «κέρδος».

Για την καλύτερη κατανόηση του φαινομένου, θα πρέπει να αντιστοιχίσουμε το εύρος δέσμης ενός κατόπτρου με αυτό του ....οπτικού μας πεδίου.

Το αποτέλεσμα της ευθυγράμμισης Ήλιου-δορυφόρου-κατόπτρου

Ο Ήλιος καταλαμβάνει στο οπτικό μας πεδίο εύρος μισής μοίρας, ενώ είναι προφανές ότι δεν αλλάζει τίποτε και για ένα δορυφορικό κάτοπτρο.

 

Στην περίπτωση που ένα δορυφορικό κάτοπτρο παρουσιάζει εύρος δέσμης μικρότερο της μισής μοίρας, τότε κατά την ευθυγράμμιση το κάτοπτρο δεν θα «βλέπει» τίποτε άλλο παρά μόνο τον Ήλιο, συνεπώς θα δέχεται και τον αντίστοιχο ηλεκτρομαγνητικό θόρυβο, ο οποίος όμως στην περίπτωση του Ήλιου ανέρχεται σε μερικές χιλιάδες βαθμούς Kelvin. Το άμεσο αποτέλεσμα αυτής της «απελπιστικής» κατάστασης θα είναι η πλήρης διακοπή της λήψης.

Όταν ένα κάτοπτρο είναι μικρότερο των 3 μέτρων, τότε το εύρος δέσμης μισής ισχύος είναι αντίστοιχα μεγαλύτερο της μισής μοίρας, συνεπώς κατά την ευθυγράμμιση το «πιάτο» δεν θα βλέπει αποκλειστικά τον Ήλιο, ή - με άλλα λόγια - μόνο ένα ποσοστό του ηλεκτρομαγνητικού θορύβου του Ήλιου θα επιδράσει στη λήψη κι έτσι η επιδείνωση θα είναι πιο ήπια. Για παράδειγμα, σε ένα κάτοπτρο 80 εκ.-1.20 μ, η επίδραση από την ευθυγράμμιση του Ήλιου είναι ανάλογη με αυτήν από μια βροχόπτωση.

Το φαινόμενο αρχίζει να υφίσταται, όταν ο Ήλιος αρχίζει να εισέρχεται στη δέσμη λήψης του κατόπτρου και διαρκεί τόσο περισσότερες ημέρες, όσο μικρότερο είναι το κάτοπτρο. Για ένα κάτοπτρο 80 εκατοστών, ένα ποσοστό του Ήλιου έως και ολόκληρος θα βρίσκεται μέσα στη δέσμη λήψης του για 9 ημέρες, ενώ η μέγιστη επίδραση θα ισχύει για 3 ημέρες.

Όσον αφορά τις διαμέτρους των κατόπτρων, υπάρχει και η περίπτωση να μην συμβεί καθόλου η ηλιακή επίδραση, αλλά αυτό ισχύει για πολύ μεγάλα κάτοπτρα με εξαιρετικά μικρή δέσμη, για την οποία ο Ήλιος περνάει πάνω και κάτω από αυτή.

Επίσης, να αναφέρουμε ότι τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα του Ήλιου εκπέμπονται σε τυχαίες πολώσεις, ενώ τα δορυφορικά κάτοπτρα λαμβάνουν κάθε φορά ή την οριζόντια ή τη κάθετη πόλωση (εκτός από τις κυκλικές πολώσεις), συνεπώς η επίδραση του θορύβου από τον Ήλιο είναι η μισή από την κανονική.

Τι πρέπει να προσέξετε

Κατά τη διάρκεια του φαινομένου, εστιάζεται θερμότητα στο LNB που σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος καταστροφής του, ειδικά εάν έχουμε και συσσώρευση υγρασίας.

Ο κίνδυνος είναι σαφώς μεγαλύτερος σε μεγάλα και άσπρα κάτοπτρα 2.40-3 μέτρων, στα οποία καλό θα είναι να προστατεύετε με κάποιο τρόπο τα LNB σας, κατά τη διάρκεια του φαινομένου.

του Περικλή Παντολέων

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

Ήδη αυτές τις ημέρες έχει λάβει δράση το φαινόμενο αυτό και παρουσιάζεται εδώ στο Wuppertal  από τις 13.00 μέχρι και 13.08 το μεσημέρι όπου χάνεται παντελώς η δορυφορική λήψη.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 
Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Recent

  • 1
   Άρθρα
   ioanis - Posted
   Ήδη αυτές τις ημέρες έχει λάβει δράση το φαινόμενο αυτό και παρουσιάζεται εδώ στο Wuppertal  από τις 13.00 μέχρι και 13.08 το μεσημέρι όπου χάνεται παντελώς η δορυφορική λήψη.
  • 1
   Άρθρα
   tasos.cz - Posted
   Είσαι ωραίος Αρχηγέ.  Συνέχιζε να μεταφέρεις στο φόρουμ τις πολύτιμες ενημερώσεις σου .
  • 1
   Άρθρα
   Δημητρης67 - Posted
   Το DiSEqC είναι ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας, ανάμεσα στους δορυφορικούς δέκτες και στον περιφερειακό δορυφορικό εξοπλισμό. Το σύστημα δημιουργήθηκε από την Eutelsat , με σκοπό να αυξηθούν στο έπακρο οι δυνατότητες του περιφερειακού εξοπλισμού,μέσω του κοινού ομοαξονικού καλωδίου, που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά του δορυφορικού σήματος, από το LNB προς το δορυφορικό δέκτη. Το πρωτόκολλο ξεκίνησε με την έκδοση 1.0, που αποτελεί την απλούστερη μορφή και επιτρέπει λειτουργία διακό
  • 0
   Άρθρα
   Δημητρης67 - Posted
   Οι δορυφόροι είναι στη βάση τους αναμεταδότες. Δηλαδή λειτουργούν σαν δέκτες, όταν λαμβάνουν το σήμα από τους επίγειους σταθμούς μετάδοσης (uplink), και σαν πομποί, όταν το στέλνουν πίσω στη Γη (downlink). Το μέσο επικοινωνίας είναι τα ραδιοκύματα. Όπως και στις επίγειες μεταδόσεις τηλεόρασης και ραδιοφώνου, έτσι κι εδώ η πληροφορία μεταδίδεται μας με τη βοήθεια ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος υψηλής συχνότητας, που ονομάζεται φέρον κύμα. (Η επίγεια μετάδοση τηλεόρασης γίνεται στις γνωστές μπάντε
  • 1
   Άρθρα
   Δημητρης67 - Posted
   Η Ηλιακή παρεμβολή είναι φαινόμενο που συμβαίνει δύο φορές τον χρόνο, κατά τη διάρκεια της εαρινής και της φθινοπωρινής Ισημερίας. Το φαινόμενο αυτό στην ουσία δεν θα μας απασχολούσε καθόλου, εάν δεν υπήρχε η δορυφορική λήψη, με άλλα λόγια δεν πρόκειται για κάποιο φαινόμενο, όπως π.χ. η έκλειψη ηλίου, η οποία είναι ορατή, αλλά μία «σύμπτωση», που προκαλεί αρκετή αναστάτωση στους δορυφορικούς οργανισμούς, οι οποίοι παίρνουν τα ανάλογα μέτρα για να μην διακοπεί η εκάστοτε τηλεπικοινωνιακή κίν
  • 0
   Άρθρα
   Δημητρης67 - Posted
   Για να κατανοήσουμε την ιστορία της δορυφορικής τηλεόρασης, θα πρέπει πρώτα να πάνε όλα το δρόμο για την επιστροφή το 1950 κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ του χώρου των ΗΠΑ και της Ρωσίας. Η πρώτη δορυφορική στην τροχιά της Γης ήταν Σπούτνικ, που ξεκίνησε από τους Ρώσους το 1957. Θα ήταν 6 χρόνια αργότερα μέχρι τις πρώτες δορυφορικές επικοινωνίες ξεκίνησε. Αυτό ήταν το δορυφόρο που αναπτύχθηκε από δύο μεγάλες εταιρείες και κρατικούς φορείς. Ήταν κάλεσε Syncom II και πήγε σε ένα κύκλο του τροχι
  • 0
   Άρθρα
   Δημητρης67 - Posted
   Ο θόρυβος στην ψηφιακή τηλεόραση σε σχέση με το θόρυβο της αναλογικής, έχει τεράστια διαφορά, αφού η βασικότερη πηγή “ψηφιακού θορύβου”, είναι η πιθανότητα εμφάνισης σφάλματος στα μεταδιδόμενα bits. Ως γνωστόν, το ψηφιακό σήμα μεταδίδεται με συνδυασμούς των bits 0 και 1, που αντιπροσωπεύουν στην πραγματικότητα δύο διαφορετικές τάσεις. Οι συνδυασμοί αυτών των δύο τάσεων, δημιουργούν το bitstream της πληροφορίας. Ο θόρυβος σε αυτήν την πληροφορία έχει ως αποτέλεσμα ένα 0 να εκληφθεί σαν 1 (ή αντί
  • 0
   Άρθρα
   Δημητρης67 - Posted
   Σχετικα με το symbol rate. Οσο μεγαλυτερο ειναι τοσο καλυτερη θα επρεπε να ειναι η παρεχομενη εικονα. Αυτο ομως το δεδομενο εξαρταται και απο το fec που στην ουσια ειναι ο διορθωτης λαθους του εκπεμπομενου σηματος. Αυτο σημαινει οτι οσο μεγαλυτερο ειναι το fec τοσο χειροτερη ειναι η εικονα στους δεκτες μας. Ετσι στην πραξη ενα σημα με 27500 symbol rate και fec 2/3 ειναι ποιοτικοτερο απο ενα σημα με 30000 symbol rate και fec 3/4 ή ακομα χειροτερα με fec 7/8. To symbol rate ενος σημ
  • 0
   Άρθρα
   Δημητρης67 - Posted
   Τα ραδιοκύματα είναι ένα είδος ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας παρόμοιο με το ορατό φως και τα ηχητικά κύματα. Διαφέρει από άλλα υλικά κύματα όσον αφορά στη μορφή, στο πώς παράγονται και ανιχνεύονται και στον τρόπο που διαδίδονται στο διάστημα (με μια ταχύτητα περίπου 300.000 km/s, όπως είναι η ταχύτητα του φωτός). Τα ραδιοκύματα μπορούν να ανακλαστούν, να περιθλαθούν και να διαθλασθούν.   Τρόποι διάδοσης Τα ραδιοκύματα, ανάλογα με τη συχνότητα, διαδίδονται με διαφορετικο
  • 0
   Άρθρα
   Δημητρης67 - Posted
   Ένα από τα πρώτα πράγματα που μπορεί να δυσκολέψουν κάποιον που ασχολείται για πρώτη φορά με την δορυφορική λήψη είναι τα μενού και οι ρυθμίσεις του δέκτη που έχει αγοράσει. Παρότι οι περισσότεροι δέκτες συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης, πολλές από αυτές είναι ελλιπείς στην πληροφόρηση, κακογραμμένες και ακόμα χειρότερα μπορεί να μην υπάρχει καν ελληνική μετάφραση (καμιά φορά μπορεί να μην υπάρχουν ούτε καν στα αγγλικά οι οδηγίες). Για αυτό θα σας περιγράψουμε με λίγα λόγια τις βασικές ρυθμίσεις

×
 • Create New...