Jump to content
 • Recently Browsing   0 members
   
   

  No registered users viewing this page.

   
Δημητρης67

Μπάντες εκπομπής δορυφόρων

Recommended Posts

Οι δορυφόροι είναι στη βάση τους αναμεταδότες. Δηλαδή λειτουργούν σαν δέκτες, όταν λαμβάνουν το σήμα από τους επίγειους σταθμούς μετάδοσης (uplink), και σαν πομποί, όταν το στέλνουν πίσω στη Γη (downlink). Το μέσο επικοινωνίας είναι τα ραδιοκύματα. Όπως και στις επίγειες μεταδόσεις τηλεόρασης και ραδιοφώνου, έτσι κι εδώ η πληροφορία μεταδίδεται μας με τη βοήθεια ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος υψηλής συχνότητας, που ονομάζεται φέρον κύμα. (Η επίγεια μετάδοση τηλεόρασης γίνεται στις γνωστές μπάντες VHF και UHF που καλύπτουν ένα εύρος ζώνης μερικών δεκάδων MegaHertz ).

 

Φάσμα συχνοτήτων

Στις δορυφορικές μεταδόσεις, η πληροφορία (δηλαδή το οπτικοακουστικό σήμα) έχει και αυτή τη μορφή ηλεκτρομαγνητικού κύματος σημαντικά χαμηλότερης όμως συχνότητας, που για να μεταφερθεί χωρίς απώλειες είναι απαραίτητο να διαμορφωθεί, να «κρυφτεί» δηλαδή, μέσα στο υψίσυχνο φέρον κύμα που έχει και πολύ καλύτερα χαρακτηριστικά μετάδοσης. Ο διεθνής οργανισμός ITU (International Telecommunication Union), έχει καθορίσει ότι οι δορυφορικές μεταδόσεις θα γίνονται στο κομμάτι του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος από 2,5 GHz έως 220 GΗz. Πρόκειται για πολύ υψηλές συχνότητες της τάξης των δισεκατομμυρίων Ηz. Σε αυτές τις συχνότητες το μήκος κύματος των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων είναι πολύ μικρό και γι’ αυτό τα αποκαλούμε και μικροκύματα. Τα μεγέθη, συχνότητα και μήκος κύματος, είναι αντιστρόφως ανάλογα. Υψηλότερη συχνότητα σημαίνει μικρότερο μήκος κύματος. Μικρό μήκος κύματος με τη σειρά του σημαίνει μικρότερη κεραία λήψης, ένα εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο στη δορυφορική λήψη.

 

Χαρακτηριστικά μικροκυμάτων

Τα μικροκύματα έχουν χαρακτηριστικά αρκετά όμοια με αυτά του ορατού φωτός, με κυριότερο χαρακτηριστικό το ότι δεν εμποδίζονται ούτε ανακλώνται από την ιονόσφαιρα, όπως για παράδειγμα τα βραχέα κύματα. Επιπλέον έχουν εξαιρετική κατευθυντικότητα, δηλαδή ταξιδεύουν σχεδόν σε ευθεία γραμμή με μικρές σχετικά αποκλίσεις. Η επιλογή αυτή είναι πρακτικά αναγκαία, αν θέλουμε να μεταφέρουμε πολλά τηλεοπτικά κανάλια σε μια εκπομπή, αφού κάθε δορυφορικό κανάλι χρειάζεται μια περιοχή γύρω στα 36 MHz οπότε, αν θέλουμε, π.χ., να μεταφέρουμε 100 κανάλια, το συνολικό απαιτούμενο φάσμα θα είναι 36 x100 = 3.6000 ΜΗz. Αν, λοιπόν, το «πρόγραμμα (η διαμόρφωση) είναι 3.6000 ΜΗz είναι επόμενο η βασική συχνότητα εκπομπής (φέρουσα) να είναι σημαντικά υψηλότερη. Η δυνατότητα κάλυψης μεγάλων περιοχών και η εκπομπή πολλών καναλιών από ένα δορυφόρο οδηγούν, στην ανάγκη ακόμη υψηλότερης συχνότητας εκπομπής.

 

Μπάντες μικροκυμάτων

Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου που τα μικροκύματα χρησιμοποιήθηκαν σε συστήματα ραντάρ, οι μηχανικοί που τα εξέλιξαν, τα χώρισαν σε μπάντες, στις οποίες και έδωσαν ονόματα από γράμματα του αλφάβητου. Έτσι από 2 έως 3 GΗz έχουμε την μπάντα S, από 3 έως 6 GHz την μπάντα C, από 7 έως 9 GΗz την μπάντα X, από 10 έως 17 GΗz την μπάντα Κu που είναι η δημοφιλέστερη, αφού εκεί εκπέμπονται σήμερα τα περισσότερα δορυφορικά τηλεοπτικά κανάλια και ραδιόφωνα, και τέλος από 18 έως 22 GΗz την μπάντα Κa.

 

Μετάδοση και λήψη

Η μετάδοση από τον επίγειο σταθμό προς το δορυφόρο (uplink) γίνεται σε διαφορετική συχνότητα από αυτήν της μετάδοσης από το δορυφόρο προς τη Γη. Αυτό γίνεται, για να αποφεύγονται οι παρεμβολές. Έτσι, αφού το σήμα σταλεί από τον επίγειο σταθμό προς το δορυφόρο, αυτός με τη βοήθεια των transponder του θα το λάβει και θα το στείλει πίσω στη Γη. Οι transponder των δορυφόρων είναι στην ουσία οι αναμεταδότες τους. Αυτοί ξεπερνάνε πολλές φορές ακόμα και τους 50 σε αριθμό και έργο τους είναι να λάβουν, με την κεραία λήψης και το δέκτη που διαθέτουν, το σήμα από τη Γη, να του αλλάξουν συχνότητα, να το ενισχύσουν και στη συνέχεια να το στείλουν πίσω στη Γη με τον πομπό και την κεραία εκπομπής.

 

Η πλειονότητα των τηλεοπτικών, δορυφορικών μεταδόσεων γίνεται σήμερα στις μπάντες Κu από 10,7 έως 12,750 Ηz και στην μπάντα C από 3,5 έως 4,20 Ηz. Ένας δορυφόρος διαθέτει συνήθως transponder που εκπέμπουν και στις δύο αυτές μπάντες. Η μπάντα C χρησιμοποιείται και σε επίγειες εφαρμογές, κάτι που υπαγορεύει τη δορυφορική εκπομπή όχι και τόσο ισχυρών σημάτων προς αποφυγή παρεμβολών. Αντίθετα οι transponder που χρησιμοποιούν την μπάντα Κu, δεν δεσμεύονται από τέτοιους περιορισμούς, κάτι που τους έχει κάνει ιδιαίτερα δημοφιλείς. Το αποτέλεσμα όμως είναι να γίνονται εξαιρετικά λίγες οι διαθέσιμες συχνότητες σε αυτή την μπάντα (Ku) αφού κάθε transponder χρειάζεται ένα συγκεκριμένο κομμάτι της μπάντας για τη μετάδοση του και το ίδιο κομμάτι της μπάντας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλο transponder που εκπέμπει προς την ίδια κατεύθυνση ούτε στον ίδιο αλλά ούτε και σε γειτονικούς δορυφόρους.

 

Τεχνικές μετάδοσης

Αυτό έχει οδηγήσει στην εφαρμογή ορισμένων τεχνικών που επιτρέπουν την αποτελεσματική χρήση του κομματιού αυτού της μπάντας που διαθέτουμε. Δύο από αυτές είναι οι πιο γνωστές και χρησιμοποιούνται ευρέως σήμερα από πάρα πολλούς δορυφόρους. Στην πρώτη, δύο transponder χρησιμοποιούν την ίδια συχνότητα εκπομπής, αλλά στέλνουν το σήμα τους σε τελείως διαφορετικές κατευθύνσεις και έτσι δεν προκαλούνται παρεμβολές. Στην δεύτερη γίνεται πάλι η χρήση της ίδιας συχνότητας προς την ίδια κατεύθυνση αλλά με διαφορετική πολικότητα. Με τον όρο πολικότητα εννοούμε τη διεύθυνση του σήματος εκπομπής, που μπορεί να είναι είτε οριζόντια είτε κάθετη, αν χρησιμοποιούμε γραμμική μετάδοση, ενώ αν η μετάδοση μας είναι κυκλική, τότε η πολικότητα μπορεί να είναι είτε δεξιόστροφη είτε αριστερόστροφη. Με αυτόν τον τρόπο διπλασιάζουμε στην πράξη το εύρος συχνοτήτων, χωρίς να αντιμετωπίζουμε προβλήματα παρεμβολών. Ειδικότερα για την κυκλική μετάδοση να πούμε ότι, επειδή αυτήν την συναντάμε στους ισχυρούς δορυφόρους DBS που ούτως ή άλλως δεν έχουν πρόβλημα συνωστισμού στην μπάντα, γιατί οι transponder είναι λίγοι, γινεται χρηση της της τεχνικής με τις διαφορετικές πολικότητες για εκπομπές από transponder γειτονικών δορυφόρων στην ίδια συχνότητα. Η εκπομπή σήματος με διαφορετική πολικότητα βεβαια μπορεί να λύνει εν μέρει το πρόβλημα, δημιουργεί όμως την ανάγκη, για πρόσθετο εξοπλισμό από την πλευρά του δέκτη που πρέπει να συντονιστεί κάθε φορά σε κάποια διαφορετική πολικότητα.

 

Το δεδομένο είναι πως ο αριθμός των transponder και μάλιστα σε γειτονικές θέσεις στην τροχιά Clark, συνεχώς αυξάνει εξαντλώντας τα περιθώρια της μπάντας Κυ, ακόμα και με τη χρήση των παραπάνω τεχνικών. Αυτό έχει βάλει στο τηλεοπτικό, δορυφορικό τοπίο και την μπάντα Κa, στην οποία και γίνονται δοκιμές εκπομπής και δορυφορικού τηλεοπτικού σήματος ώστε σύντομα να χρησιμοποιηθεί.

satspot.gr

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Recent

  • 1
   Άρθρα
   ioanis - Posted
   Ήδη αυτές τις ημέρες έχει λάβει δράση το φαινόμενο αυτό και παρουσιάζεται εδώ στο Wuppertal  από τις 13.00 μέχρι και 13.08 το μεσημέρι όπου χάνεται παντελώς η δορυφορική λήψη.
  • 1
   Άρθρα
   tasos.cz - Posted
   Είσαι ωραίος Αρχηγέ.  Συνέχιζε να μεταφέρεις στο φόρουμ τις πολύτιμες ενημερώσεις σου .
  • 1
   Άρθρα
   Δημητρης67 - Posted
   Το DiSEqC είναι ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας, ανάμεσα στους δορυφορικούς δέκτες και στον περιφερειακό δορυφορικό εξοπλισμό. Το σύστημα δημιουργήθηκε από την Eutelsat , με σκοπό να αυξηθούν στο έπακρο οι δυνατότητες του περιφερειακού εξοπλισμού,μέσω του κοινού ομοαξονικού καλωδίου, που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά του δορυφορικού σήματος, από το LNB προς το δορυφορικό δέκτη. Το πρωτόκολλο ξεκίνησε με την έκδοση 1.0, που αποτελεί την απλούστερη μορφή και επιτρέπει λειτουργία διακό
  • 0
   Άρθρα
   Δημητρης67 - Posted
   Οι δορυφόροι είναι στη βάση τους αναμεταδότες. Δηλαδή λειτουργούν σαν δέκτες, όταν λαμβάνουν το σήμα από τους επίγειους σταθμούς μετάδοσης (uplink), και σαν πομποί, όταν το στέλνουν πίσω στη Γη (downlink). Το μέσο επικοινωνίας είναι τα ραδιοκύματα. Όπως και στις επίγειες μεταδόσεις τηλεόρασης και ραδιοφώνου, έτσι κι εδώ η πληροφορία μεταδίδεται μας με τη βοήθεια ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος υψηλής συχνότητας, που ονομάζεται φέρον κύμα. (Η επίγεια μετάδοση τηλεόρασης γίνεται στις γνωστές μπάντε
  • 1
   Άρθρα
   Δημητρης67 - Posted
   Η Ηλιακή παρεμβολή είναι φαινόμενο που συμβαίνει δύο φορές τον χρόνο, κατά τη διάρκεια της εαρινής και της φθινοπωρινής Ισημερίας. Το φαινόμενο αυτό στην ουσία δεν θα μας απασχολούσε καθόλου, εάν δεν υπήρχε η δορυφορική λήψη, με άλλα λόγια δεν πρόκειται για κάποιο φαινόμενο, όπως π.χ. η έκλειψη ηλίου, η οποία είναι ορατή, αλλά μία «σύμπτωση», που προκαλεί αρκετή αναστάτωση στους δορυφορικούς οργανισμούς, οι οποίοι παίρνουν τα ανάλογα μέτρα για να μην διακοπεί η εκάστοτε τηλεπικοινωνιακή κίν
  • 0
   Άρθρα
   Δημητρης67 - Posted
   Για να κατανοήσουμε την ιστορία της δορυφορικής τηλεόρασης, θα πρέπει πρώτα να πάνε όλα το δρόμο για την επιστροφή το 1950 κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ του χώρου των ΗΠΑ και της Ρωσίας. Η πρώτη δορυφορική στην τροχιά της Γης ήταν Σπούτνικ, που ξεκίνησε από τους Ρώσους το 1957. Θα ήταν 6 χρόνια αργότερα μέχρι τις πρώτες δορυφορικές επικοινωνίες ξεκίνησε. Αυτό ήταν το δορυφόρο που αναπτύχθηκε από δύο μεγάλες εταιρείες και κρατικούς φορείς. Ήταν κάλεσε Syncom II και πήγε σε ένα κύκλο του τροχι
  • 0
   Άρθρα
   Δημητρης67 - Posted
   Ο θόρυβος στην ψηφιακή τηλεόραση σε σχέση με το θόρυβο της αναλογικής, έχει τεράστια διαφορά, αφού η βασικότερη πηγή “ψηφιακού θορύβου”, είναι η πιθανότητα εμφάνισης σφάλματος στα μεταδιδόμενα bits. Ως γνωστόν, το ψηφιακό σήμα μεταδίδεται με συνδυασμούς των bits 0 και 1, που αντιπροσωπεύουν στην πραγματικότητα δύο διαφορετικές τάσεις. Οι συνδυασμοί αυτών των δύο τάσεων, δημιουργούν το bitstream της πληροφορίας. Ο θόρυβος σε αυτήν την πληροφορία έχει ως αποτέλεσμα ένα 0 να εκληφθεί σαν 1 (ή αντί
  • 0
   Άρθρα
   Δημητρης67 - Posted
   Σχετικα με το symbol rate. Οσο μεγαλυτερο ειναι τοσο καλυτερη θα επρεπε να ειναι η παρεχομενη εικονα. Αυτο ομως το δεδομενο εξαρταται και απο το fec που στην ουσια ειναι ο διορθωτης λαθους του εκπεμπομενου σηματος. Αυτο σημαινει οτι οσο μεγαλυτερο ειναι το fec τοσο χειροτερη ειναι η εικονα στους δεκτες μας. Ετσι στην πραξη ενα σημα με 27500 symbol rate και fec 2/3 ειναι ποιοτικοτερο απο ενα σημα με 30000 symbol rate και fec 3/4 ή ακομα χειροτερα με fec 7/8. To symbol rate ενος σημ
  • 0
   Άρθρα
   Δημητρης67 - Posted
   Τα ραδιοκύματα είναι ένα είδος ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας παρόμοιο με το ορατό φως και τα ηχητικά κύματα. Διαφέρει από άλλα υλικά κύματα όσον αφορά στη μορφή, στο πώς παράγονται και ανιχνεύονται και στον τρόπο που διαδίδονται στο διάστημα (με μια ταχύτητα περίπου 300.000 km/s, όπως είναι η ταχύτητα του φωτός). Τα ραδιοκύματα μπορούν να ανακλαστούν, να περιθλαθούν και να διαθλασθούν.   Τρόποι διάδοσης Τα ραδιοκύματα, ανάλογα με τη συχνότητα, διαδίδονται με διαφορετικο
  • 0
   Άρθρα
   Δημητρης67 - Posted
   Ένα από τα πρώτα πράγματα που μπορεί να δυσκολέψουν κάποιον που ασχολείται για πρώτη φορά με την δορυφορική λήψη είναι τα μενού και οι ρυθμίσεις του δέκτη που έχει αγοράσει. Παρότι οι περισσότεροι δέκτες συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης, πολλές από αυτές είναι ελλιπείς στην πληροφόρηση, κακογραμμένες και ακόμα χειρότερα μπορεί να μην υπάρχει καν ελληνική μετάφραση (καμιά φορά μπορεί να μην υπάρχουν ούτε καν στα αγγλικά οι οδηγίες). Για αυτό θα σας περιγράψουμε με λίγα λόγια τις βασικές ρυθμίσεις

×
 • Create New...